Kdo jsme ?

Jsme nezávislé grafické, DTP a mediální stu­dio působící v oblasti reklamy, mar­ketingu a médií. Dlou­ho­letá praxe nám umožňuje nabízet plně pro­fe­sionální služby a naším prvořadým cílem je vždy spoko­jenost každého zákazníka. Převážná většina zakázek je prováděna v provo­zovně stu­dia, které je vybaveno IT tech­nikou pro grafické a média aplikace. Pro náročné pro­jekty přede­vším v oblasti videa a filmu využíváme osvědče­nou externí spolupráci špičkových pro­fe­sionálů, kteří pro nás pracují jako doda­vatelé volné tvorby. Tato part­ner­ství zaručují v praxi vysokou efek­tiv­itu a ekonomičnost.

Co nabízíme

- osobní přístup

- kreativ­itu

- efek­tivnost

- ochotu a nadšení pro věc

- spolehlivost

- splněné termíny

- vysokou kvalitu

- výhodné ceny


HOT­LINE

Vešk­eré tele­fon­ické konzul­tace k zakázkám provádíme na tel.: +420 608 024 145